Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

LIBROXAR

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Libroxar 8 mg/2 mg: Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 8 mg (jako buprenorphini hydrochloridum) a naloxonum 2 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum).

Pomocná látka se známým účinkem:  175 mg laktózy (jako monohydrát laktózy).

LÉKOVÁ FORMA

Sublingvální tableta. Libroxar 8 mg/2mg: Bílé až nahnědlé hexagonální bikonvexní tablety velikosti 10 mm, s vyraženým označením „N8“ na jedné straně.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci lékařské, sociální a psychologické péče. Účelem složky naloxon je zabránit nesprávnému intravenóznímu použití.
Léčba je určena pro užití u dospělých a dospívajících nad 15 let, kteří souhlasili s léčbou závislosti.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis označený modrým pruhem. Přípravek není hrazený z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku.

Povinné informace