Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

LUISEA

Perorální hormonální antikoncepce

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

24 růžových potahovaných tablet (aktivní tablety)
Léčivé látky
Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a
drospirenonum 3 mg.
Pomocná látka
Monohydrát laktosy 44 mg

4 bílé placebo (neaktivní) potahované tablety
Tablety neobsahují léčivé látky.
Pomocná látka
Laktosa 89,5 mg

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Edukační materiály

Povinné informace