Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

NELYA

Perorální hormonální antikoncepce

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

24 žlutých potahovaných tablet
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,060 mg gestodenum a
0,015 mg ethinylestradiolum.
Pomocná látka: laktóza 39,9 mg

4 bílé tablety placeba (neaktivní)
Tableta neobsahuje léčivé látky.
Pomocná látka: laktóza 59,5 mg

LÉKOVÁ FORMA

Aktivní potahovaná tableta je kulatá žlutá tableta s konvexními stranami. Tableta placeba je kulatá bílá tableta s konvexními stranami.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Edukační materiály

Povinné informace