Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

RAVATA

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ravata 2 mg: Jedna sublingvální tableta obsah je buprenorphinum 2 mg (ve formě buprenorphini hydrochloridum 2,16 mg).

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 20 mg.

Ravata 8 mg: Jedna sublingvální tableta obsahuje buprenorphinum 8 mg (ve formě buprenorphini hydrochloridum 8,64 mg).

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 80 mg

LÉKOVÁ FORMA

Sublingvální tableta. Téměř bílé až světle hnědé, oválné, ploché sublingvální tablety s délkou 10 mm a šířkou 5 mm, bez označení.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče. Ravata je indikována k léčbě dospělých a mladistvých ve věku od 15 let, souhlasících s léčbou své závislosti na opioidech.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis označený modrým pruhem. Přípravek není hrazený z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku.

 

Povinné informace