Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

REXTOL 5MCG/ML

K prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ:

Léčivá látka:

  • 1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.
  • 2 ml injekčního roztoku obsahují 10 mikrogramů paricalcitolum.

Pomocné látky: bezvodý etanol (11% v/v, 0,110 ml/1ml) a propylenglykol.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok
Čirý a bezbarvý vodný roztok bez viditelných částic.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace