Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

SEVELAMER CARBONATE HEATON 800MG

K léčbě hyperfosfatemie u dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, nebo u nedialyzovaných dospělých pacientů

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

  • Jedna tableta obsahuje sevelameri carbonas 800 mg.

Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 286,25 mg monohydrátu laktosy.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace