SIPACTIMET

Léčba dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Sipactimet 50 mg/850 mg potahované tablety monohydrát sitagliptin-hydrochloridu odpovídající 50 mg sitagliptinu a 850 mg metformin-hydrochloridu.

Sipactimet 50 mg/1000 mg potahované tablety monohydrát sitagliptin-hydrochloridu odpovídající 50 mg sitagliptinu a 1000 mg metformin-hydrochloridu.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

TERAPEUTICKÉ KOMBINACE

Přípravek je určen dospělým pacientům s diabetem mellitem II. typu jako doplněk k dietním opatřením a cvičením s cílem zlepšit úpravu glykemie u pacientů, jejichž diabetes není odpovídajícím způsobem kompenzován při podávání maximální tolerované dávky samotného metforminu. Je možné jej dále používat v tzv. trojkombinační léčbě s jinými antidiabetiky či inzulinem.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace