Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

TAZIP

Antibiotikum k léčbě závažných, život ohrožujících stavů

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky
Jedna injekční lahvička obsahuje piperacillinum 4 g (jako piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,5 g (jako tazobactamum natricum).

Pomocné látky se známým účinkem:
216 mg (9.4 mmol) sodíku

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok. Bílý až téměř bílý prášek.

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Přípravek Tazip je indikován pro terapii následujících infekcí u dospělých a dětí starších 2 let.

Dospělí a dospívající pacienti

  • závažné pneumonie zahrnující nozokomiální a ventilátorovou pneumonie;
  • komplikované infekce močového ústrojí (včetně pyelonefritidy);
  • komplikované nitrobřišní infekce;
  • komplikované infekce kůže a měkkých tkání (včetně infekcí diabetické nohy).

Léčba pacientů s bakteriémií, která se vyskytne ve spojení s, nebo u níž existuje podezření, že je spojená s některou z výše uvedených infekcí.

Přípravek Tazip je možné užívat při léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u níž existuje podezřením, že je způsobena bakteriální infekcí.

Děti ve věku od 2 do 12 let

  • komplikované nitrobřišní infekce

Přípravek Tazip je možné užívat při léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u níž existuje podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.

Je potřeba dbát ohled na oficiální pokyny týkající se náležitého používání antibakteriálních přípravků.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace