Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

ZABCARE

Symptomatická léčba urgentní inkontinence u dospělých s hyperaktivním močovým měchýřem

DOSTUPNÉ BALENÍ

Zabcare 30 x 5 mg

Zabcare 30 x 10 mg

Zabcare 90 x 5 mg

Zabcare 90 x 10 mg

Zabcare 100 x 5 mg

Zabcare 100 x 10 mg

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky:

  • Zabcare 5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum.
  • Zabcare 10 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg solifenacini succinas, což odpovídá 7,5 mg solifenacinum.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazený
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Povinné informace