Hospodárske výsledky

POVINNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI HEATON GROUP A.S.:

A. Časť identifikačná

Obchodní firma: HEATON Group a.s.

Sídlo: Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4

IČ: 24175854

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 17616

B. Účtovné uzávierky

účtovú uzávierku za rok 2016 nájdete tu

účtovú uzávierky za predchádzajúce obdobia  nájdete vo verejnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 17616

C. Pozvánky na valné hromady

spoločnosť má jediného akcionára

D. Prehlásenie o príslušnosti ku koncernu

spoločnosť je súčasťou koncernu, prehlásenie nájdete tu

E. Znalecký posudok podľa § 91 z.č. 90/2012 Zb.

nie je

F. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stavu jej majetku

správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stavu jej majetku nájdete tu

G. Výročná správa

výročnú správu nájdete tu

H. Výzva k predloženiu akcií a oznámenie o následkoch spojených s oddialením podľa zákona o niektorých opatreniach ku zvýšeniu transparentnosti akciových spoločností

nevyžaduje sa

I. Správa o finančnej asistencii podľa § 312 z.č. 90/2012 Zb.

nie je

J. Vysvetlenie pre akcionárov podľa § 358 z.č. 90/2012 Zb.

nie je

K. Znenie akcionárovho protinávrhu podľa § 362 z.č. 90/2012 Zb.

nie je

L. Informácie a dokumenty pri premene korporácií

spoločnosť zverejňuje informácie a dokumenty o premene korporácií vo verejnom registri a Obchodnom vestníku.