FOMICYT

Antibiotikum na liečbu závažných, život ohrozujúcich infekcií

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml infúzneho roztoku obsahuje 40 mg fosfomycínu.

Jedna fľaša s 5,38 g prášku obsahuje 5,28 g fosfomycínu disodného, čo zodpovedá 4 g fosfomycínu a 1,28 g sodíka v roztoku s 100 ml rozpúšťadla.

LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok.

TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE

Fomicyt je indikovaný vo všetkých vekových skupinách na liečbu nasledujúcich infekcií v prípadoch, ak sa použitie bežne odporúčaných antibakteriálnych látok na ich úvodnú liečbu považuje za nevhodné:

  • komplikované infekcie močových ciest,
  • infekčná endokarditída,
  • infekcie kostí a kĺbov,
  • pneumónia získaná v nemocnici vrátane pneumónie spojenej s ventiláciou pľúc,
  • komplikovaná infekcia kože a mäkkých tkanív,
  • bakteriálna meningitída,
  • komplikované intraabdominálne infekcie,
  • bakterémia, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s ktoroukoľvek vyššie uvedenou infekciou alebo pre ktorú existuje podozrenie na súvislosť s ktoroukoľvek vyššie uvedenou infekciou.

SPÔSOB VÝDAJA A HRADENIA

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH,
Von-Humboldt-Straße, 1 64646 Heppenheim, Nemecko

Výhradný distribútor: HEATON k.s., Na Pankráci 14, 140 00, Praha 4, Česká republika

Povinné informácie

Materiály pre lekárov - po vyplnení dotazníka

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.