Spoločnosť je taká, ako dokáže plniť svoje sľuby.

Sme medzinárodná farmaceutická spoločnosť registrovaná v Českej republike so sídlom v Prahe, 100% vlastnená fyzickou osobou, pôsobiacou v oblasti gynekológie, urológie, nefrológie, onkológie, diabetológie, substitučnej liečby a nemocničného segmentu.

Spoločnosť sa začala zaoberať oblasťou farmaceutického priemyslu v roku 2002 a behom krátkej doby sa stala úspešnou farmaceutickou spoločnosťou na českom, slovenskom, rumunskom a nemeckom trhu. Postupom času svoje pôsobenie rozšírila aj o oblasti CEE a západnú Európu.

HEATON je držiteľom viac ako 30 registračných rozhodnutí liekov na predpis a zároveň výrobcom zdravotníckych prostriedkov a kozmetiky. Svojim pôsobením pokrýva rôzne terapeutické oblasti (gynekológiu, urológiu, nefrológiu, diabetológiu substitučnú liečbu a špeciálnu nemocničnú liečbu).

HEATON má svoje obchodné a marketingové zastúpenie v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a v Rumunsku, kde svoje produkty promuje prostredníctvom skúseného tímu obchodných zástupcov.

Vízia

Ponúknuť unikátne riešenie odborníkom v zdravotníctve a tým zlepšiť život pacientov.

Misia

Vytvárať hodnoty poskytovaním zdravotníckych produktov, služieb a riešení
v oblasti farmaceutického priemyslu inovatívnymi a nákladovo efektívnymi spôsobmi.

Heaton pokračuje vo svojom dynamickom raste každý rok:

infographic
infographic
infographic
infographic

Certifikácia

Skupina Heaton vlastní certifikát ISO 9001 na Predaj a distribúciu liekov, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky, je držiteľom certifikátu ISO 13485 na Neaktívne zdravotnícke pomôcky spôsobujúce zmenu prirodzeného prostredia organizmu a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.
Skupina Heaton je držiteľom povolenia na distribúciu a certifikátu správnej distribučnej praxe (GDP), povolenia na výrobu liekov a certifikátu správnej výrobnej praxe (GMP), povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami.

iso certifikace iso certifikace iso certifikace

História

2021

HEATON predstavuje novú dcérsku spoločnosť Motagon so zameraním na liečebné konope.

2019

GYNELLA Silver bola úspešne uvedená na trh v 7 európskych krajinách. Zároveň HEATON vstupuje na nemecký trh s tímom obchodných zástupcov.

2017

HEATON vstúpil do oblasti zdravotníckych prostriedkov a kozmetiky. Na trh bol uvedený nový rad OTC produktov GYNELLA.

2016

Produkty spoločnosti HEATON sú už v 9 krajinách, čím sa naplnil cieľ expanzívnej politiky spoločnosti.

2015

HEATON otvára pobočku v Rumunsku a uvádza svoje prvé produkty na tamojší trh.

2012

Dochádza k reorganizácii a vzniku spoločnosti HEATON Group a.s. ako materskej spoločnosti pre všetky svoje pobočky.

2010

Otvorenie prvej zahraničnej pobočky. HEATON začal promovať svoje produkty na slovenskom trhu prostredníctvom vyškoleného tímu obchodných zástupcov.

2006

Spoločnosť uviedla na český trh prvé prípravky z vlastného portfólia z oblasti gynekológie a onkológie.

2002

Spoločnosť sa začala zaoberať oblasťou farmaceutického priemyslu.