Hlásenie nežiadúcich účinkov

Farmakovigilancia sa zaoberá sledovaním bezpečnosti liečiv.

Vyhodnocovanie bezpečnostných informácií je primárne založené na nahlásení podozrenia na nežiadúce účinky lekárom, ktorý prípravok predpisuje.

Vigilancia ZP je systém oznamovania a vyhodnocovania nežiadúcich príhod a bezpečnostných opatrení týkajúcich sa zdravotníckych prostriedkov.

V prípade podozrenia na nežiadúce účinky našich liečivých prípravkov a nežiadúcich príhod zdravotníckych prostriedkov sme Vám neustále k dispozícii.

 

MUDr. Jaromír Frič, CSc.

24-hod. tel.: +420 602 440 229

e-mail: farmakovigilance@heaton.cz