Navštívte náš eshop

Kemarel

Potravina pre osobitné lekárske účely s obsahom esenciálnych aminokyselín a ich ketoanalogů

Kemarel je potravinou pre osobitné lekárske účely a je určený na diétny režim pri poruchách obličiek. Obsahuje esenciálne aminokyseliny lyzín, treonín, tryptofán, histidín a tyrozín a ketoanalógy aminokyselín izoleucínu, leucínu, fenylalanínu, valínu a hydroxyanalóg metionínu. Vďaka tomu umožňuje Kemarel príjem esenciálnych aminokyselín za minimalizácie príjmu aminodusíka.

Popis vlastností a charakteristiky

Po požití sú ketoanalógy aminokyselín transaminované aminoskupinou v transpozícii z neesenciálnych aminokyselín, čím sa znižuje tvorba močoviny znovuvyužitím aminoskupín. Hladiny akumulovaných močových metabolitov sa znižujú. Keto- a/alebo hydroxyanalógy nevyvolávajú hyperfiltráciu reziduálnych nefrónov. Prípravky obsahujúce ketoanalógy aminokyselín majú pozitívny vplyv na renálnu hyperfosfatémiu a sekundárny hyperparatyreoidizmus a môžu zlepšiť renálnu osteodystrofiu. Užívanie Kemarelu spoločne s diétou veľmi chudobnou na proteíny umožňuje znížiť príjem dusíka a vyvarovať sa škodlivým následkom neadekvátneho príjmu proteínov a podvýživy.

Kemarel slúži na obmedzenie poškodení vzniknutých na základe chybne prebiehajúceho alebo nedostatočného metabolizmu bielkovín pri chronickej renálnej insuficiencii pri súčasnom obmedzení príjmu bielkovín v potrave na 40 g / deň alebo menej (u dospelých). Zvyčajne sa vyžaduje u pacientov s glomerulárnou filtráciou (GFR) nižšou ako 25 ml / min.

Dávkovanie a spôsob užívania

Dospelí 4 – 8 tabliet trikrát denne počas jedla. Tablety sa podávajú tak dlho, kým je glomerulárna filtrácia (GFR) nižšia ako 25 ml / min a súčasne je obmedzený príjem bielkovín na 40 g / deň (u dospelých).

Dostupné balenie: 100 nebo 300 tabliet

Do eshopu

Povinné informácie