VREYA

Liečba stredne závažného až závažného androgén – dependentného akné a hirzutizmu u žien v reprodukčnom veku, liečba akné iba po zlyhaní lokálnej alebo systémovej antibiotickej liečby

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivé látky
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,035 mg thinylestradiolum a
2 mg cyproteroni acetas.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 31,115 mg monohydrátu laktosy a
19,637 mg sacharosy.

LIEKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Popis prípravku: bílá, kulatá bikonvexní, potahovaná tableta.

SPÔSOB VÝDAJA A HRADENIA

Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Liečivý prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Edukačné informácie

Povinné informácie