Sympozium severočeských psychiatrů

25. – 26. 5. 2018

Ve dnech 25. – 26. 5. 2018 se konalo v Doksech Severočeské sympozium psychiatrů. Akce probíhala pod záštitou MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Heaton zde byl jedním z vystavovatelů s produktem Ravata.