Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

FOMICYT

Antibiotikum k léčbě závažných, život ohrožujících infekcí

FOMICYT 40 MG/ML PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml infuzního roztoku obsahuje fosfomycinum 40 mg.

Jedna lahvička s 5,38 g prášku obsahuje fosfomycinum dinatricum 5,28 g, což odpovídá fosfomycinum 4 g a 1,28 g sodíku v roztoku se 100 ml rozpouštědla.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok.

TERAPEUTICKÉ INFORMACE

Přípravek Fomicyt je indikován pro všechny věkové skupiny k léčbě následujících infekcí, pokud je podávání antibakteriálních přípravků, které se běžně doporučují pro počáteční léčbu takových infekcí, považováno za nevhodné:

  • komplikované infekce močových cest
  • infekční endokarditida
  • infekce kostí a kloubů
  • nozokomiální pneumonie včetně ventilátorové pneumonie
  • komplikovaná infekce kůže a měkkých tkání
  • bakteriální meningitida
  • komplikované intraabdominální infekce
  • bakteriemie, která se vyskytne ve spojení s některou z výše uvedených infekcí nebo u níž existuje podezření, že by s ní mohla být spojena

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Držitel rozhodnutí o registraci: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Německo

Výhradní distributor: HEATON k.s., Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Česká republika

Povinné informace

MATERIÁLY PRO LÉKAŘE - po vyplnění dotazníku

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.