Informace pouze pro lékaře

Následující stránky jsou určeny pouze pro odbornou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2 a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat léčivé přípravky. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že jsem odborný pracovník ve zdravotnictví.

Potvrzuji a pokračovat

VREYA

K léčbě akné, seborey nebo mírného hirsutismu u žen, které dosáhly pohlavní zralosti v případech, kdy je hormonální léčba shledána nutnou

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka
Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,035 mg a cyproteroni acetas 2 mg.

Pomocné látky
Monohydrát laktosy 31,115 mg, sacharosa 19,637 mg

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Popis přípravku: bílá, kulatá bikonvexní, potahovaná tableta.

ZPŮSOB VÝDEJE A HRAZENÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Edukační materiály

Povinné informace