Zdravotnícke pomôcky

Pre odborníkov

Nasledujúce stránky sú určené iba pre odbornú verejnosť. Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona o regulácii reklamy, teda som osobou oprávnenou predpisovať liečivé prípravky alebo osobou oprávnenou vydávať liečivé prípravky. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem“ výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborný pracovník v zdravotníctve.

Potvrdzujem a pokračovať

Pre pacientov

Všetky potrebné informácie o našich zdravotníckych pomôckach sa dozviete na e-shope www.gynella.com.

Do eshopu