Liečivé prípravky na predpis

Pre lekárov

Nasledujúce stránky sú určené iba pre odbornú verejnosť. Potvrdzujem, že som odborníkom v zmysle zákona o regulácii reklamy, teda som osobou oprávnenou predpisovať liečivé prípravky alebo osobou oprávnenou vydávať liečivé prípravky. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem“ výslovne prehlasujem a potvrdzujem, že som odborný pracovník v zdravotníctve.

Potvrdzujem a pokračovať

Pre pacientov

Verejne prístupná odborná informačná služba obsahuje informácie o liečivých prípravkoch spoločnosti Heaton k.s. registrovaných v Českej republike.

Povinnosť zriadiť túto „verejne prístupnú odbornú informačnú službu – VPOIS“ vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., o liečivách a o zmenách niektorých súvisiacich zákonov.

Pokračovať