VPOIS

Na nasledujúcich stránkach Vám ponúkame Kompendium prípravkov spoločnosti Heaton k.s. v Slovenskej republike, v elektronickej podobe. Kompendium obsahuje informácie  o liekoch na lekársky predpis. Veríme, že tieto informácie prispejú k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu získavaniu informácií o prípravkoch našej spoločnosti.

Verejne prístupná odborná informačná služba obsahuje informácie o liečivých prípravkoch spoločnosti Heaton k.s. registrovaných v Slovenskej republike.

 


V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese:
Heaton SK, Popradská 34/A, 821 06 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: safety@heaton.cz
tel.: +421 238 105 533


 

Dostupné pre SK trh
Nedostupné pre SK trh

Gynekológia

TEYLA

Kontraceptivny vaginálny inzert

Písomná informácia pre použivateľku

EBELYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

SIRMYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

SUNYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

KATYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

VREYA

Liečba stredne závažného až závažného androgén – dependentného akné a hirzutizmu u žien v reprodukčnom veku, liečba akné iba po zlyhaní lokálnej alebo systémovej antibiotickej liečby

Písomná informácia pre použivateľku

ADELE

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

NATALYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

VEXYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Písomná informácia pre použivateľku

Urológia

Atucare

K liečbe benígnej hyperplázie prostaty

Písomná informácia pre používateľov

ZABCARE

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie u dospelých

Písomná informácia pre použivateľov

Sokar

Liečba urgentnej inkontinencie u dospelých s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Písomná informácia pre používateľov

ABIRATERONE HEATON

Liečba metastatického karcinómu prostaty u dospelých mužov v indikácii s prednizónom alebo prednizolónom

Písomná informácia pre používateľov

Nefrológia

CINACALCET HEATON

Na liečbu sekundárnej hyperparatyreózy

Písomná informácia pre použivateľov

SEVELAMER CARBONATE HEATON 800MG

Na liečbu hyperfosfatémie

Písomná informácia pre použivateľov

Onkológia

BORTEGA

Liečba dospelých s mnohopočetným myelómom

Písomná informácia pre použivateľov

Diabetológia

SIPACTIMET

Liečba dospelých pacientov s diabetes mellitus II. typu

Písomná informácia pre používateľov

ANAU

Liečba dospelých pacientov s diabetes mellitus II. typu

Písomná informácia pre používateľov

Nemocničné segmenty

FOMICYT

Antibiotikum na liečbu závažných, život ohrozujúcich infekcií

Písomná informácia pre používateľov

GECROL

Profylaxia odvrhnutia transplantátu

Písomná informácia pre použivateľov