Liečivé prípravky na predpis


V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese:
Heaton SK, Popradská 34/A, 821 06 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: safety@heaton.cz
tel.: +421 238 105 533


 

Dostupné pre SK trh
Nedostupné pre SK trh

Gynekológia

TEYLA

Kontraceptivny vaginálny inzert

Viac informácií

EBELYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

SIRMYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

SUNYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

KATYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

VREYA

Liečba stredne závažného až závažného androgén – dependentného akné a hirzutizmu u žien v reprodukčnom veku, liečba akné iba po zlyhaní lokálnej alebo systémovej antibiotickej liečby

Viac informácií

ADELE

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

NATALYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

VEXYA

Perorálna hormonálna antikoncepcia

Viac informácií

Urológia

Atucare

K liečbe benígnej hyperplázie prostaty

Viac informácií

ZABCARE

Symptomatická liečba urgentnej inkontinencie u dospelých

Viac informácií

Sokar

Liečba urgentnej inkontinencie u dospelých s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Viac informácií

ABIRATERONE HEATON

Liečba metastatického karcinómu prostaty u dospelých mužov v indikácii s prednizónom alebo prednizolónom

Viac informácií

Nefrológia

CINACALCET HEATON

Na liečbu sekundárnej hyperparatyreózy

Viac informácií

Onkológia

BORTEGA

Liečba dospelých s mnohopočetným myelómom

Viac informácií

Diabetológia

SIPACTIMET

Liečba dospelých pacientov s diabetes mellitus II. typu

Viac informácií

ANAU

Liečba dospelých pacientov s diabetes mellitus II. typu

Viac informácií

Nemocničné segmenty

FOMICYT

Antibiotikum na liečbu závažných, život ohrozujúcich infekcií

Viac informácií

GECROL

Profylaxia odvrhnutia transplantátu

Viac informácií