VPOIS

Na následujících stránkách Vám nabízíme Kompendium přípravků společnosti Heaton k.s. v České republice, v elektronické podobě. Kompendium obsahuje informace o lécích na lékařský předpis. Věříme, že tyto informace přispějí k snadnějšímu a rychlejšímu získávání souhrnných informací o přípravcích naší společnosti.

Veřejně přístupná odborná informační služba obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Heaton k.s. registrovaných v České republice.

Povinnost zřídit tuto „veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS“ vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.


V případě zájmu o další informace nás kontaktuje na adrese:
Pankrác Prime Office Building
Lomnického 1742/2, 140 00 Praha 4
e-mail: safety@heaton.cz
tel.: +420 242 428 690


 

Dostupné pro ČR trh
Nedostupné pro ČR trh

Gynekologie

TEYLA

Vaginální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

EBELYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace

SIRMYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

LUISEA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

NELYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

SUNYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

KATYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

FLAYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

VREYA

K léčbě akné, seborey nebo mírného hirsutismu u žen, které dosáhly pohlavní zralosti v případech, kdy je hormonální léčba shledána nutnou

Příbalová informace

LAMYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace

ADELE

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

NATALYA

Perorální hormonální antikoncepce

Příbalová informace
Edukační materiály

Urologie

JOMIL

K léčbě příznaků zadržování moči a mikčních příznaků dolních močových cest

Příbalová informace

Atucare

K léčbě benigní hyperplazie prostaty

Příbalová informace

ZABCARE

Symptomatická léčba urgentní inkontinence u dospělých s hyperaktivním močovým měchýřem

Příbalová informace

Sokar

K léčbě urgentní inkontinence u dospělých s hyperaktivním močovým měchýřem.

Příbalová informace

ABIRATERONE HEATON

Léčba metastazujícího karcinomu prostaty u dospělých mužů v indikaci s prednisonem nebo prednisolonem.

Příbalová informace

Nefrologie

CINACALCET HEATON

K léčbě sekundární hyperparatyreózy (HPT) u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin (ESRD) na udržovací dialyzační léčbě

Příbalová informace

REXTOL 5MCG/ML

K prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin

Příbalová informace

SEVELAMER CARBONATE HEATON 800MG

K léčbě hyperfosfatemie u dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, nebo u nedialyzovaných dospělých pacientů

Příbalová informace

Onkologie

BORTEGA

Léčba dospělých s mnohočetným myelomem

Příbalová informace

LERANA

Léčba nádorových onemocnění prsu

Příbalová informace

ANAYA

Léčba nádorových onemocnění prsu

Příbalová informace

Diabetologie

SIPACTIMET

Léčba dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu

Příbalová informace

ANAU

Léčba dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu

Příbalová informace

Nemocniční segment

FOMICYT

Antibiotikum k léčbě závažných, život ohrožujících infekcí

Příbalová informace

TAZIP

Antibiotikum na léčbu závažných, život ohrožujících stavů

Příbalová informace

GECROL

Profylaxe a léčba rejekce transplantátu u příjemců alogenního štěpu

Příbalová informace

Jiné oblasti

LIBROXAR

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci lékařské, sociální a psychologické péče. Účelem složky naloxon je zabránit nesprávnému intravenóznímu použití.

Příbalová informace

RAVATA

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče

Příbalová informace