Léčivé přípravky na předpis


V případě zájmu o další informace nás kontaktuje na adrese:
HEATON k.s., Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4
e-mail: safety@heaton.cz
tel.: +420 242 428 690


 

Dostupné pro ČR trh
Nedostupné pro ČR trh

Gynekologie

TEYLA

Vaginální hormonální antikoncepce

Více informací

EBELYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

SIRMYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

LUISEA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

NELYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

SUNYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

KATYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

FLAYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

VREYA

K léčbě akné, seborey nebo mírného hirsutismu u žen, které dosáhly pohlavní zralosti v případech, kdy je hormonální léčba shledána nutnou

Více informací

LAMYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

ADELE

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

NATALYA

Perorální hormonální antikoncepce

Více informací

Urologie

JOMIL

K léčbě příznaků zadržování moči a mikčních příznaků dolních močových cest

Více informací

Atucare

K léčbě benigní hyperplazie prostaty

Více informací

ZABCARE

Symptomatická léčba urgentní inkontinence u dospělých s hyperaktivním močovým měchýřem

Více informací

Sokar

K léčbě urgentní inkontinence u dospělých s hyperaktivním močovým měchýřem.

Více informací

ABIRATERONE HEATON

Léčba metastazujícího karcinomu prostaty u dospělých mužů v indikaci s prednisonem nebo prednisolonem.

Více informací

Nefrologie

CINACALCET HEATON

K léčbě sekundární hyperparatyreózy (HPT) u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin (ESRD) na udržovací dialyzační léčbě

Více informací

REXTOL 5MCG/ML

K prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin

Více informací

SEVELAMER CARBONATE HEATON 800MG

K léčbě hyperfosfatemie u dospělých pacientů podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu, nebo u nedialyzovaných dospělých pacientů

Více informací

Onkologie

BORTEGA

Léčba dospělých s mnohočetným myelomem

Více informací

LERANA

Léčba nádorových onemocnění prsu

Více informací

ANAYA

Léčba nádorových onemocnění prsu

Více informací

Diabetologie

SIPACTIMET

Léčba dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu

Více informací

ANAU

Léčba dospělých pacientů s diabetem mellitem II. typu

Více informací

Nemocniční segment

FOMICYT

Antibiotikum k léčbě závažných, život ohrožujících infekcí

Více informací

TAZIP

Antibiotikum na léčbu závažných, život ohrožujících stavů

Více informací

GECROL

Profylaxe a léčba rejekce transplantátu u příjemců alogenního štěpu

Více informací

Jiné oblasti

LIBROXAR

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci lékařské, sociální a psychologické péče. Účelem složky naloxon je zabránit nesprávnému intravenóznímu použití.

Více informací

RAVATA

Substituční léčba závislosti na opioidech v rámci specializované medicínské, sociální a psychologické péče

Více informací